Spoločnosť Naxar Plus s.r.o, sa zaoberá poradenstvom v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu. Dnes vás chceme informovať o výrobkoch kanadskej spoločnosti Vielight Inc. a o prevratnom spôsobe pôsobenia týchto výrobkov v oblasti mozgu hlavne u neurologických porúch.  Výrobky si môžete prezrieť na našom webe. V prípade záujmu o ich kúpu vám prinášame link na webstránku spoločnosti Vielight Inc., kde si môžete výrobky objednať. Ako darček vám prinášame unikátny kód, po zadaní ktorého si môžete uplatniť 10% zľavu na nákup. Odkaz na stránku a kód nájdete na stránke o produktoch.

Vielight Inc je vedúcou spoločnosťou vo výskume a vývoji fotobiomodulačnej technológie. Kombinuje vedu s technickou vynaliezavosťou na vývoj zariadení, ktoré obsahujú nové metódy dodávania fotónov do mozgu. Poslaním spoločnosti je navrhnúť také fotobiomodulačné zariadenia, ktoré sú bezpečné, efektívne, ľahko použiteľné, cenovo dostupné a ktoré skutočne pomôže zlepšiť kvalitu života. Príbeh Vielight sa začal písať v roku 1995, keď Lew Lim a jeho kolegovia v Silicon Valley vynašli intranazálnu fotobiomoduláciu ako neinvazívnú metódu zavedenia terapeutickej fotonickej energie do ľudského tela. Výskum a vývoj pokračoval v priebehu nasledujúceho desaťročia, potom bola spoločnosť Vielight Inc. založená, aby komercializovala tento svoj vynález.

                  Spoločnosť Vielight Inc. sa odvtedy vyvinula do tímu inžinierov, vedcov a obchodníkov, ktorí sa venovali tomu, aby túto technológiu  neustále vylepšovali a aby ju spoznalo čo najväčšie  množstvo ľudí. Vielight  v súčasnosti pôsobí v Severnej Amerike, Európe, Austrálii  a  ďalších trhoch, jedným z nich je teraz aj Slovensko.  

 V priebehu pár rokov zahrnulo niekoľko výskumných inštitúcií  používanie technológie Vielight do klinických štúdií, napríklad na Bostonskej univerzite a jej lekárskej fakulte, alebo na ministerstve pre záležitosti veteránov Spojených štátov.


Na konci roka 2015 sa výsledky pôvodnej pilotnej štúdie realizovanej v spolupráci s Harvard Medical School a Boston University School of Medicine považovali za dostatočné na zabezpečenie ďalších investícií a grantov na väčšie nadchádzajúce klinické štúdie schválené FDA (vládna agentúra v USA - úrad na kontrolu potravín a liečiv)  a Health Canada.Stále hľadáme nové príležitosti a snažíme sa rozšíriť našu škálu riešení tým, že spolupracujeme so svetovo uznávanými výskumnými inštitúciami v oblasti fotobiomodulácie. Naším cieľom je spojiť tento náš priekopnícky duch s vášnivým úsilím o zlepšenie života ľudí.
Copyright © 2014 - 2018 

NAXAR s.r.o.

NAXAR PLUS s.r.o.