Vielight intranazálna a transcraniálna svetelná terapia, nazývaná aj fotobiomodulačná terapia, je jednoduchý, bezpečný a efektívny spôsob, ako zlepšiť váš celkový stav. Terapia vám zaberie len 25 minút denne, počas ktorých môžete robiť zvyčajné činnosti. Výhody týchto domácich zariadení sú porovnateľné s terapiou v zdravotníckych zariadeniach. Existujú 3 intranazálne zariadenia Vielight, z ktorých si môžete vybrať. Vielight 633 Red a Vielight 655 Prime vyžaruje červené svetlo pôsobiace na všeobecné zlepšenie kondície používateľa. Vielight 810 vyžaruje infračervené svetlo, ktoré sa používa na terapiu mozgu a nervového systému.

Vielight 633 Red 

Vielight 633 Red uvoľňuje studené svetlo s vlnovou dĺžkou 633 nm vo viditeľnom červenom spektre, poháňané riadeným dávkovaním energie ovládanej obvodmi. Vlnová dĺžka 633 nm je ideálna pre použitie v nosovej dutine. Nosová dutina je bohatá na krvné kapiláry, obsahuje viac kapilár na cm2 ako väčšina orgánov tela. Vzhľadom na bohatú zásobu krvi a tenkú, priepustnú membránu v nosovej dutine je táto oblasť vhodná na svetelnú terapiu. Svetelná terapia zlepšuje produkciu mitochondriálnej energie stimuláciou komplexného enzýmu IV, cytochrómu c oxidázy (CCO), ktorá zvyšuje syntézu adenozín-5'-trifosfátu (ATP) v bielych krvinkách. Taktiež sa predpokladá, že fotobiomodulácia pomôže modulovať kapacitu okysličovania červených krviniek.

Toto zariadenie sa môže používať v kombinácii so zariadením Vielight 810: (Link)


kód na 10% zľavu:  Photobiomodulation

Vielight 655 Prime

Vielight 655 Prime je laserový ekvivalent zariadenia 633. Toto zariadenie využíva laserovú diódu s nízkou úrovňou (alebo "studenou") na uvoľnenie koherentného svetla vo viditeľnom červenom spektre (655 nm), poháňaného vypočítaným dávkovaním energie na svetelnú terapiu cez nos. Energia generovaná touto verziou je nižšia ako 633 Red, čo vedie k energeticky úspornejšiemu dizajnu. Toto zariadenie sa nepredáva v USA

kód na 10% zľavu:  Photobiomodulation

Vielight 810 infračervený

Vielight 810 je modelom bez laserovej  svetelnej terapie. Je to samostatné  zariadenie, ktoré sa používa pre jemnú stimuláciu mozgu.  Vlnová dĺžka 810 nm umožňuje svetelný prenos cez nosovú dutinu do hlbokých oblastí mozgu. V štúdií, ktorú uskutočnila Univerzita v Texase (University of Texas at Austin, TX, USA) dokázala, že stimulácia infračerveným svetlom vytvára pozitívne účinky na funkciu predného kortexu, čo sa prejavuje lepšou pozornosťou a pamäťou. Tiež pomáha uvoľňovať serotonín, ktorý zmierňuje poruchy spánku.  

Toto zariadenie ocenia užívatelia aj pre ľahkú prenosnosť a jednoduchú obsluhu. 
Najlepšie výsledky sa dosahujú pri dennom 25-minútovom používaní, najlepšie pred spaním, pretože terapia môže spôsobovať ospalosť. 


kód na 10% zľavu:  Photobiomodulation

Vielight Neuro Alpha

Vielight Neuro Alpha je jedným z dvoch  náhlavných prístrojov pre komplexnú fotobiomoduláciu mozgu novej generácie. Prístroje sú upravené na zvýšenie účinnosti, ale zároveň aj na jednoduché použitie v domácnosti. Jeho dynamický dizajn je modernizáciou pôvodného Vielight Neuro .

Toto výkonné zariadenie obsahuje zdokonalené transcraniálne klastre a aktualizovanú technológiu zosilňovania   LED mikročipov- čo vedie k trojnásobku predchádzajúcej hustoty výkonu, ktorý sa hodí na širšie škály tvarov a veľkostí hlavy.

V súčasnosti je náš inžiniersky tím schopný extrahovať jeden najvyšších množstiev energie pochádzajúcich z pulzného zdroja blízkeho infračervenému žiareniu integráciou mikročipovej technológie do neurónovej intranazálnej diódy.

kód na 10% zľavu: Photobiomodulation

Vielight Neuro Gama

Vielight Neuro Gama je druhým prístrojom novej generácie.

Prístroj má zvýšenú účinnosť, ale tiež spĺňa podmienky na jednoduché použitie v domácnosti. Nový dizajn je modernizáciou pôvodného Vielight Neuro .


Rozdiel medzi Neuro Alfa a Neuro Gamma

Frekvencia pulzu 40 Hz koreluje s osciláciami mozgu EEG gama, čo má silnejší vplyv na pamäť a zlepšenie kognície. Táto frekvencia pulzu sa líši od pulznej frekvencie 10 Hz Vielight Neuro Alpha, ktorá má celkový účinok na neurónové zdravie.


kód na 10% zľavu: Photobiomodulation

Doplnkové zariadenia

Upozornenie! 

Každý užívateľ by mal mať svoj aplikátor, takže ak plánujete prístroj využívať pre viacero osôb, je dôležité si doobjednať potrebný počet aplikátorov.

kód na 10% zľavu: Photobiomodulation