Spoločnosť Vielight Inc. investuje množstvo prostriedkov do vedeckých štúdií. Všetky si môžete preštudovať na ich webstránke. Na našu webstránku sme vám vybrali dve štúdie, ak chcete vedieť viac, použite webstránky spoločnosti Vielight Inc. 

 

Vplyv fotobiomodulácie (PBM) na biomarkery Alzheimerovej choroby (PBMiomarker)


Významné zlepšenie poznávania v miernych až stredne ťažkých prípadoch demencie, liečených transkraniálnou plus intranazálnou fotobiomoduláciou: správa série prípadov.